Yong Voros avatar
Last Login: 5 months ago
Gender:
Page Views: 61
Points: 0pts

#Yong Voros

Năm 2010, Nội dung Quốc Gia QGTĐ. 09.07. "Xem xét kỹ chế tạo bộ lọc quá nhiều tầng để khử hợp kim nặng, những chất hữu cơ đồng thời vi khuẩn nước ta cấp đạt được tiêu chí nước uống trực tiếp." Công nghệ chính xác mang tên: CÔNG NGHỆ HẤP PHỤ CHỌN LỌC kèm theo phát triển công nghệ gắn nano bạc lên vật liệu hấp phụ nhằm cho khử một vài vi khuẩn ở tại nước. more..

Recent Blogs

  1. No Items

    There is nothing to display yet, check back soon.

No users fitting this criteria.

  1. No one has commented yet.

Post a comment